22
jul 2023

In Memoriam: kolonel en oud-chirurg Walter Henny (Groningen, 09 juni 1945 - Helsinki, 30 juni 2023)

Een bijzondere man en goede vriend is heengegaan

De uitvaart van kolonel en oud-chirurg Walter Henny vond vanmiddag plaats om 14.30 in de aula van crematorium Hofwijk te Rotterdam.
De opkomst was groot, naast familie en vrienden, gaven voorafgaand aan de plechtigheid, honderden militairen uit binnen- en buitenland acte de présence en vormden zij een erehaag.
Indrukwekkend en wat een verlies.

Noodlottig

Op 30 juni, bijna een maand geleden, ontving ik 's avonds laat het tragische bericht dat mijn goede vriend Walter tijdens het zomercongres van het CIOMR op het fort eiland Suomenlinna in Helsinki van grote hoogte naar beneden was gevallen en ter plekke was overleden.

CIOMR

Walter was Honorary President en binnen het CIOMR verantwoordelijk voor de militair-medische competities tussen de teams van de verschillende NAVO-lidstaten.

Samenwerking

Met Walter heb ik vele jaren samengewerkt en komende september zouden we met een docenten-team aan een grote groep derde jaars geneeskunde studenten instructie geven in first aid in the wilderness, ter voorbereiding op hun buitenlandstage.

Erasmus Medisch Centrum Rotterdam

Walter Henny leerde ik in 1998 in het Erasmus MC kennen, waar ik onder zijn bezielende leiding eerste hulp trainingen gaf aan toen nog tweede jaars studenten geneeskunde.
Later toen hij met pensioen ging, mocht ik zijn taak als coördinator en opleider overnemen.

Leerboek Acute Geneeskunde

In die periode heeft de samenwerking tussen de afdeling Heelkunde Erasmus MC en de afdeling Heelkunde van het Radboud MC geresulteerd in het Leerboek Acute Geneeskunde, waaraan hij een substantiële bijdrage heeft geleverd.
Inmiddels is de vijfde, geheel herziene editie verschenen.

Military and wilderness medicine

We deelden onze interesse in military and wilderness medicine en de vele raakvlakken tussen deze onderzoeksgebieden.

Bevlogen en toegewijd

Als bevlogen en toegewijde medicus heeft kolonel Walter Henny tallozen geïnspireerd en opgeleid in de trauma zorg onder complexe omstandigheden.

Dank

Aan Walter heb ik veel te danken.
Hij was een ware vriend met een groot inlevingsvermogen en volstrekt loyaal.
Mijn dank is groot.
Rust in vrede 🙏🏻😢❤️🇳🇱

 

 

Generic placeholder image

Generic placeholder image

Generic placeholder image

Generic placeholder image

Generic placeholder image

Telefonisch contact

+31 6 361 445 04

Adres

Schokkerweg 74
2583 BJ Scheveningen (Den Haag)
Nederland

E-mail

info@christomotz.com

Algemene Voorwaarden voor Dienstverlening Christo Motz

Download mijn CV 2023