20
nov 2020

Veerkracht

Over bewegen, gezondheid, zelf-discipline, structuur, aanpassen, meebewegen en terugveren

Deze tijd is dystopisch.
Vrijwel van het ene moment op het andere moment zijn vrijheden, die we koesterden en wellicht voor lief namen, opgeheven.
Wereldwijd zijn door stringente overheidsmaatregelen honderden miljoenen mensen gedwongen op één plek te blijven, zijn bedrijven tot stilstand gekomen en storten talloze gemeenschappen sociaal-economisch de afgrond in.
Veel mensen kampen met stress, angsten, depressies en wanhoop. Hoe nu toch verder?

Bewegen

Kom vooral in beweging, waar je ook bent en als je maar enigszins in staat bent te bewegen, doe dat dan.
Door te bewegen, stimuleer je je bloedsomloop, versterk je je hart-long functie en daarmee beïnvloed je je geest en gevoel. Door te wandelen, fietsen, zwemmen voel je je lichaam en win je aan kracht, souplesse en energie.

Gezondheid

Een gevoel van welbehagen hangt nauw samen met hoe je je lijf ervaart, hoe jij in de wereld staat, hoe jouw contact is met je naasten, dierbaren, vrienden, buren, collega’s en met mensen in het algemeen.
Wanneer je dicht bij je zelf blijft, in je centrum, gesitueerd in het punt rond je navel, kun je vandaar uit bewegen en ademen, dan ben je gecentreerd.
Door het beoefenen van een krijgsdiscipline, meditatie, yoga, zwemmen, wandelen, fietsen, hardlopen, klimmen en/of een andere activiteit, word je teruggeworpen op je zelf. Door bewust in- en uit te ademen reguleer je je ademhalingsfrequentie en daarmee vergroot je automatisch je alertheid, aandacht en versterk je al spelenderwijs je gezondheid.

Zelf-discipline

Structuur is de basis van ieders welbehagen en welbevinden. Vrijwel ieder mens gedijt bij structuur en ordening.
De maatschappij, het leven is een organische beweging, voortdurend onderhevig aan verandering.
Abrupte veranderingen zorgen ervoor dat mensen de grond onder hun voeten, hun bestaanszekerheid verliezen en dan liggen angst, vervreemding en wanhoop op de loer, zeker als zo’n situatie eindeloos voortduurt.
Door ’s ochtends vroeg op te staan, een vast ritueel van bezigheden en taken te creëren, schep je orde en ruimte in je systeem. Je hoeft niet veel te doen, dat maak je zelf uit, door ritme, rust en regelmaat te organiseren, ben je in staat de chaos en verwarring daarbuiten en in jezelf tot rust te brengen.
Studeer, lees, beoefen een ambacht, zorg voor een dier, maak plezier, lach uitbundig, zing, dans, heb het goed met je naasten, knuffel veel en kijk de ander in de ogen, wees lief en zorg voor elkaar. Dat telt. Dat maakt een wezenlijk verschil.

Aanpassen

Meebewegen met de stroom van het leven is een kunst op zich. Niemand weet wat hem of haar in dit ondermaanse te wachten staat. Het levenslot is ongewis en dat is maar goed ook. Het leven is een avontuur en dient geleefd te worden. Wat is wezenlijk, wat is van belang, waar gaat het überhaupt om? Misschien leef je tachtig jaar in voorspoed en gezondheid, als je mazzel hebt. De oude Grieken zeiden al: Panta rhei, alles is voortdurend in beweging, niks blijft ooit hetzelfde. Als dat het basisuitgangspunt is in het leven, is het zaak om vooral te leren meebewegen met de stroom des levens en je niet te verzetten tegen het (nood-) lot dat je treft. Beweeg zo soepel mogelijk mee, anticipeer op veranderingen, doe er je voordeel mee, hoe onbarmhartig en rauw het ook is. In een noodsituatie vergroot je je overlevingskans door pro-actie. Je wacht niet af. Je bent voorbereid.

Terugveren

Het leven is vaak hard, confronterend en moeizaam. Natuurlijk zijn er mensen die onder een gunstig gesternte ter aarde zijn gekomen. Toch kunnen we aan de buitenkant niet zien, wat een ander aan weerstand en moeilijkheden heeft doorgemaakt of meemaakt.
Het vermogen om na ellende terug te kunnen veren, is ingebed in de gedachte dat je nooit opgeeft. Hoe zwaar en ellendig het leven op dat moment ook is. Door je zelf in de "koude fase" regelmatig bloot te stellen aan fysiek en mentaal ongemak, vergroot je je weerstand en veerkracht.

Adem vooral veel frisse lucht in, beweeg, trek er het liefst dagelijks op uit en vier het leven!

 

Voor individuele begeleiding en coaching, zie: TRAININGEN

 

Generic placeholder image

Generic placeholder image

Generic placeholder image

Generic placeholder image

Generic placeholder image

Telefonisch contact

+31 6 361 445 04

Adres

Voorschoterlaan 168
3062 KW Rotterdam
Netherlands

E-mail

info@christomotz.com